Danh sách giống cà tím

Hiển thị 15 mục
Tiếng AnhTiếng ViệtMàu hoa,quảSố ngày trồngThời gian trồngGhi chú
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Tiếng AnhTiếng ViệtMàu hoa,quảSố ngày trồngThời gian trồngGhi chú
Applegreen Eggplant Cà tím táo xanh Xanh 70  An early, light-green eggplant 
Aubergine Du Burkina Faso Eggplant Cà tím Phi Đỏ    
Eggplant Kamo Cà tím Kamo deep purple 65 days  New - Oriental delicacy, 
Kermit Eggplant Cà tím Kermit green-white 60 Late spring/early summer Eggplant Kermit Seeds 
Black Beauty Eggplant Cà tím đen Đen 90  Standard old type, large black fruit, 
Eggplant Ivory Cà tím Ivory Trắng ngà 60  Miniature egg shaped white, 
Eggplant Casper Cà tím Casper White 68 days  eat fresh in early summer, mild flesh, 
Eggplant Little White Fingers Cà tím tí hon Nhiều màu 68   Eggplant Little White Fingers, 
Pumpkin on a Stick Eggplant Cà tím kiễng Cam 56 – 70 n January to Late March  
Long Purple Eggplant Cà tím dài  10-17 68 Long Purple Eggplant 
Eggplant Yellow Submarine Cà tím vàng   58 days  Slicer or pickle, yellow 8 x 3", burpless, high yield, nearly seedless, non bitter, crunchy, disease resistant 
Eggplant Red Ruffled Cà tím viền đỏ scarlet 90  on clusters on 20" plants, bitter fruits used in Asian cuisine 
Thai Round Green Cà tím Thái  53 days  New - Prolific producer of round 2" green fruits, disease resistant, tender flesh 
Striped Toga Eggplant Cà tím sọc Toga  75 days  3 x 1" oval, orange with green stripes, strong mild flavor, holds well as excellent ornamental 
Turkish Orange Cà tím Cam  90 days  Unique, brilliant orange, green stripes, tennis ball size, very flavorful, great stuffed,  
Hiển thị 15 mục
Comments